Stichting Vermogensbeheer Hoogeland Zorg

Doelstelling

De stichting heeft het doel om op basis van het door het bestuur opgestelde beheersstatuut, zoals omschreven in artikel 9 van de statuten, het incidenteel geldelijk ondersteunen van zorggebruikers, rechtspersonen en organisaties werkzaam in de zorg voor ouderen, voor lichamelijke en/of verstandelijke gehandicapten en in de maatschappelijke opvang of van personen met een functiestoornis.

  • Het (mede) financieren van zorgprojecten of aan de zorg gerelateerde projecten.
  • Het ondersteunen van personen of organisaties in wier opvang en/of begeleiding en/of opleiding en/of zorg of de financiering daarvan door de reguliere systemen niet of onvoldoende wordt voorzien.

Zie ook: Statuten Stichting Vermogensbeheer Hoogeland Zorg
Zie ook: Beheersstatuut

Recent project

Project

Bibliotheek het Immendaal

lees verder over dit project

Projectaanvraag indienen

In de procedure projectaanvraag treft u informatie aan over de werkwijze en criteria voor het indienen van projecten bij de Stichting Vermogensbeheer Hoogeland Zorg.Deze informatie heeft tot doel het creëren van duidelijkheid en inzicht in de werkwijze c.q. procedure van de Stichting Vermogensbeheer Hoogeland Zorg en het genereren van projectaanvragen.

Meer informatie