Stichting Vermogensbeheer Hoogeland Zorg

Projectaanvraag

Het is voor dit jaar (2021) niet meer mogelijk om een financieringsaanvraag voor een project aan te vragen

In de procedure projectaanvraag treft u informatie aan over de werkwijze en criteria voor het indienen van projecten bij de Stichting Vermogensbeheer Hoogeland Zorg.Deze informatie heeft tot doel het creëren van duidelijkheid en inzicht in de werkwijze c.q. procedure van de Stichting Vermogensbeheer Hoogeland Zorg en het genereren van projectaanvragen.

De jaarlijks te besteden middelen bedragen circa € 400.000,-. Op grond van het beheerinstituut wordt hiervan tenminste 75% ter beschikking gesteld van de organisaties IrisZorg, Atlant Zorggroep en Pluryn. Indien het jaarlijks te besteden bedrag meer is dan de gehonoreerde aanvragen tezamen zal maximaal 25% ter beschikking zijn voor aanvragen van derden. Laatstgenoemde aanvragers kunnen naast binnenlandse ook buitenlandse projecten indienen. Deze aanvragen dienen betrekking te hebben op gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening of verbetering van welzijn in ruime zin. Voor de verantwoording over de uitvoering van in dit kader toegekende bijdragen aan projecten, wordt een afzonderlijk protocol gehanteerd.

Zie ook: procedure projectaanvraag
Zie ook: aanvraagformulier financiering projecten
Zie ook: rapportageformulier projecten