Stichting Vermogensbeheer Hoogeland Zorg

Over de stichting

Stichting Vermogensbeheer beheert vermogensbestanddelen die zijn ontstaan na de splitsing van de Hoogeland Zorggroep en de aansluitende fusies van de verschillende instellingen in nieuwe werkverbanden.

Het uitgangspunt van de stichting, zoals dat is verwoord in de statuten,  is gericht op het aanwenden van de opbrengst en het vermogen zelf door het verstrekken van bijdragen voor projecten die bij voorkeur uitgaan van  de voormalige instellingen van de Hoogeland Zorggroep.

De instellingen die kunnen kwalificeren uit de opbrengsten en uit het vermogen van de stichting zijn:

  • Het Hoogeland nu onderdeel van Iriszorg,
  • Hullenoord, nu Markenhof onderdeel van Atlant Zorggroep,
  • de Beele  en het Hieveld nu  onderdeel van Pluryn