Stichting Vermogensbeheer Hoogeland Zorg

Onderzoeksproject syndroom van Korsakov (Samenvatting)

 

 

In de Nederlandse verpleeghuizen verblijft een groep mensen met het syndroom van Korsakov op gespecialiseerde afdelingen. Er is echter weinig onderzoek gedaan naar de kenmerken en het functioneren van deze groep mensen, alsmede hun zorgbehoefte, waardoor er geen wetenschappelijke basis kan worden verleend aan het zorgaanbod.

In 2014 is vanuit de afdeling Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde van het VUmc, samen met Atlant, de KORSAKOV-studie opgestart. Dit betreft een beschrijvend onderzoek naar het functioneren en de kwaliteit van leven van mensen met het syndroom van Korsakov die 24-uurs zorgafhankelijk zijn. Het beoogde promotieonderzoek richt zich specifiek op het voorkomen van probleemgedrag en ziekte-inzicht, en de onderlinge verbanden bij deze groep mensen. Inmiddels is de dataverzameling afgerond en zijn 3 internationale publicaties verschenen. Naar verwachting volgen nog 2 publicaties en wordt het onderzoek in 2019 afgerond met een proefschrift.

Met de uitkomsten van dit onderzoek wordt het mogelijk om de benodigde zorg voor deze doelgroep te expliciteren en bouwstenen te definiëren voor een zorgprogramma. Het uiteindelijke doel is het ontwikkelen van passende zorg voor mensen met het syndroom van Korsakov die afhankelijk zijn van langdurige zorg, aansluitend bij de individuele zorgbehoefte en daarmee bevorderen van de kwaliteit van leven.

Voor informatie:

Ineke Gerridzen,

specialist ouderengeneeskunde Atlant/ uitvoerend onderzoeker VUmc

Kuiltjesweg 1

7361 TC Beekbergen

T 055-5067248

Email: i.gerridzen@atlant.nl/i.gerridzen@vumc.nl

Links naar abstracts van de artikelen (pubmed)

Patients with Korsakoff syndrome in nursing homes: characteristics, comorbidity, and use of psychotropic drugs. Int Psychogeriatr. 2014 Jan;26(1):115-21          https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24308344

Prevalence and severity of behavioural symptoms in patients with Korsakoff syndrome and other alcohol-related cognitive disorders: a systematic review. Int J Geriatr Psychiatry. 2017 Mar;32(3):256-273. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27918121

Neuropsychiatric Symptoms in People With Korsakoff Syndrome and Other Alcohol-Related Cognitive Disorders Living in Specialized Long-Term Care Facilities: Prevalence, Severity, and Associated Caregiver Distress. J Am Med Dir Assoc. 2018 Mar;19(3):240-247  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29079031

 

 

terug naar overzicht
Stichting Vermogensbeheer Hoogeland Zorg Kuiltjesweg 1 • 7361 TC • Beekbergen • T. 055 506 72 31