Stichting Vermogensbeheer Hoogeland Zorg

Wounded Warriors Liferide Noordkaap – Doorn

Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), autisme en andere of  complexe gedragsproblemen zijn bij veel mensen niet of nauwelijks bekend. Of het staat ver van hun af. Net zoals PTSS (posttraumatische stressstoornis). Het zijn aandoeningen die zich vaak op dezelfde manieren manifesteren: Angst, overgevoelig voor prikkels woede-aanvallen, concentratieproblemen, etc. Een groot deel van het leven van deze mensen speelt zich af buiten de `reguliere’ maatschappij. Instanties zoals Pluryn en stichtingen zoals Wounded Warriors Nederland houden zich bezig om deze mensen op een zo goed mogelijke manier in onze samenleving mee te laten doen. leder naar eigen vermogen en met aandacht voor hun individuele problematiek. Erkenning en acceptatie spelen hierbij een grote rol.

Een  film (documentaire) over deze mensen die samen een loodzware mentale en fysieke uitdaging aangaan levert een bijdrage aan de beeldvorming over deze kwetsbare groepen mensen. Dit leidt tot meer inzicht, begrip en mogelijk erkenning en acceptatie. Voor zowel buitenstaanders’ als ook lotgenoten.

De uitdaging:

Veteranen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS) worden fietsbuddy’s van jongeren met complexe gedragsproblematiek tijdens een fietstocht van 3000 km van de Noordkaap in Noorwegen naar Doom in Nederland. Waarbij ze samen tegenover de buitenwereld en zichzelf willen bewijzen dat ze ondanks hun problematiek in staat zijn een ogenschijnlijke onmogelijke fysieke en mentale prestatie neer te zetten.

Uit ervaring blijkt dat fietsen, samen of alleen, helpt om op een andere manier met de lichamelijke- en psychische wonden of aandoeningen om te gaan. Sportieve prestaties zorgen voor een optimistische kijk naar de toekomst. En vergroot het gevoel van eigenwaarde: Je kunt veel meer dan je zeif denkt, ondanks de complexe problematiek waar je mee kampt. Elke trap voorwaarts is een stap vooruit.

Er doen tien jongeren met autisme of een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) van de locatie Werkenrode Jeugd in Groesbeek mee. Sommigen jongeren hebben enige fietservaring. Voor anderen wordt dit hun eerste serieuze ervaring op een racefiets.

Ongetwijfeld zal de problematiek zich ook uiten tijdens de tocht. Op de momenten dat het zwaar wordt, uit zich de stoornis meestal ook het sterkst. Kwaad worden, op willen geven, weglopen, de hakken in het zand zetten of gewoonweg niet voor rede vatbaar zijn. Hoe kunnen de ex-militair en jongere elkaar helpen en bijstaan op de momenten dat het echt nodig is?

Het project is een groot succes geworden. Na een intensief trainingstraject in samenwerking met de veteranen zijn er in totaal 14 jongeren betrokken geraakt bij het project. Hiervan zijn er uiteindelijk 8 jongeren mee geweest naar Noorwegen en zij hebben de fietstocht naar Nederland met succes afgerond. Half november 2018 komt hiervan de documentaire (mede gefinancierd door St. Vermogensbeheer Hoogeland Zorg) uit. Mooi is dat de jongeren nu nog steeds allemaal willen blijven fietsen en er een aantal zelfs deel gaan nemen aan een interne talentengroep die momenteel wordt opgezet. De contacten met het Wounded Warriors Cycling Team (inmiddels afgesplitst in de Stichting Ride2livelife) blijven bestaan en de samenwerking met Pluryn wordt komend jaar verder ontwikkeld met een nieuwe uitdaging vanuit Normandie.

terug naar overzicht
Stichting Vermogensbeheer Hoogeland Zorg Kuiltjesweg 1 • 7361 TC • Beekbergen • T. 055 506 72 31